Zaken die aandacht behoeven bij de werking van de buismolen/snijmachine/dwarssnijmachine

1. Veilig gebruik

● Veilig gebruik moet een integraal onderdeel zijn van het risicobeoordelingssysteem.

● Alle medewerkers moeten alle taken en bewerkingen stopzetten.

● Er moet een suggestiesysteem voor veiligheidsverbeteringen worden opgezet voor werknemers.

 

2. Vangrails en borden

● Borden dienen op alle toegangspunten in de inrichting te worden voorkomen.

● Installeer leuningen en vergrendelingen permanent.

● Vangrails moeten worden gecontroleerd op schade en reparatie.

 

3. Isolatie en afsluiten

● Quarantainedocumenten moeten de naam vermelden van de persoon die bevoegd is om de quarantaine te voltooien, het type quarantaine, de locatie en de eventueel getroffen maatregelen.

● Het isolatieslot mag slechts met één sleutel zijn uitgerust – er mogen geen andere duplicaatsleutels en hoofdsleutels worden verstrekt.

● Het isolatieslot moet duidelijk gemarkeerd zijn met de naam en contactgegevens van het leidinggevend personeel.

 

4. Taken en verantwoordelijkheden

● Het management moet quarantainebeleid definiëren, handhaven en herzien.

● Bevoegde toezichthouders moeten specifieke procedures ontwikkelen en verifiëren.

● Fabrieksmanagers moeten ervoor zorgen dat veiligheidsbeleid en -procedures worden geïmplementeerd.

 

5. Training en kwalificaties

● Geautoriseerde supervisors moeten worden opgeleid en hun kwalificaties moeten worden geverifieerd.

● Alle trainingen moeten duidelijk zijn en al het personeel moet de gevolgen van niet-naleving begrijpen.

● Systematische en up-to-date trainingsinhoud moet aan al het personeel worden verstrekt


Posttijd: 26 september 2022